The future of Section 12J companies

Dr. Albertus Marais featured in a discussion on RSG Moneyweb Radio.

RSG Geldsake met Moneyweb, 21 Jul Wat is die toekoms van Artikel 12J-maatskappye? – episode podcast