AJM se dienste

Wat ons jou kan bied

AJM is ‘n firma van spesialis belatingpraktisyns wat ‘n wye spektrum plaaslike en internasionale belasting verwante dienste lewer. Ons spesialiteitsareas sluit inkomstebelasting, BTW, boedelbelasting en belastingadministrasie in. Die toenemende kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse belastinglandskap het oor tyd die vereiste vir só ‘n spesialiteitsbenadering genoodsaak, en teen dié agtergrond bied AJM aan sy kliënte praktiese oplossings om hulle kommersiële doelwitte te bereik.

Dispuutresolusie

AJM beskik oor ‘n uitstekende rekord van die suksesvolle hantering van belastingdispute namens ons kliënte en hul prokureurs of ouditeure in die Belastingraad en Belastinghof.

Menings

As geregistreerde belastingpraktisyns met ‘n verskeidenheid akademiese en professionele kwalifikasies, is AJM die aangewese firma om menings uit te reik rakende die belastinggevolge van geïdentifiseerde transaksies.

Strukturering

Ons span se kundigheid sluit herstrukturerings in wat verseker dat bestaande kommersiële- en familiestrukture op ‘n verantwoordelike dog belastingeffektiewe wyse herstruktureer kan word.

Dag-tot-dag

legal-hammer (1)

Registrasie van geskille

Voorbereiding en indiening van besware en appèlle

legal-hammer (1)

BELASTINGLITIGASIE

Bring prosedurele aansoeke by die Belastinghof

legal-hammer (1)

Skikking

Betrokke in skikkings met die SAID

comments

Algemeen

Adviseer oor die belastinggevolge van geïdentifiseerde transaksies

comments

Spesifieke transaksies

Voorbereiding van gedetailleerde, regsgeprivilegeerde belastingmenings

comments

Internasionale belasting

Identifisering van internasionale belastinggevolge vir oor-grens transaksies

4-rectangles

GROEPHERSTRUKTURERINGS

Voorstel van belastingeffektiewe oplossings vir bestaande familie- of korporatiewe strukture

4-rectangles

Valutabeheer

Voorbereiding van valutabeheer aansoeke aan die Reserwebank

4-rectangles

Families

Herstrukturering van familiebelange

This post is also available in: English

Hop oor na die nutsbalk