AJM se dienste

Wat ons jou kan bied

AJM is ‘n firma van spesialis belatingpraktisyns wat ‘n wye spektrum plaaslike en internasionale belasting verwante dienste lewer. Ons spesialiteitsareas sluit inkomstebelasting, BTW, boedelbelasting en belastingadministrasie in. Die toenemende kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse belastinglandskap het oor tyd die vereiste vir só ‘n spesialiteitsbenadering genoodsaak, en teen dié agtergrond bied AJM aan sy kliënte praktiese oplossings om hulle kommersiële doelwitte te bereik.

Dispuutresolusie

AJM beskik oor ‘n uitstekende rekord van die suksesvolle hantering van belastingdispute namens ons kliënte en hul prokureurs of ouditeure in die Belastingraad en Belastinghof.

Menings

As geregistreerde belastingpraktisyns met ‘n verskeidenheid akademiese en professionele kwalifikasies, is AJM die aangewese firma om menings uit te reik rakende die belastinggevolge van geïdentifiseerde transaksies.

Strukturering

Ons span se kundigheid sluit herstrukturerings in wat verseker dat bestaande kommersiële- en familiestrukture op ‘n verantwoordelike dog belastingeffektiewe wyse herstruktureer kan word.

Belastingnakoming

Ons help ook met voldoening aan belasting verwante nakomingsvereistes wat insluit belastingregistrasies, voorbereiding en indiening van jaarlikse en voorlopige belastingopgawes.

Dag-tot-dag

legal-hammer (1)

Registrasie van geskille

Voorbereiding en indiening van besware en appèlle

comments

Algemeen

Adviseer oor die belastinggevolge van geïdentifiseerde transaksies

4-rectangles

GROEPHERSTRUKTURERINGS

Voorstel van belastingeffektiewe oplossings vir bestaande familie- of korporatiewe strukture

001-checked-1

Algemeen

Help met belastingregistrasies, opdatering van geregistreerde besonderhede en verwante nakomingsvereistes.

legal-hammer (1)

BELASTINGLITIGASIE

Bring prosedurele aansoeke by die Belastinghof

comments

Spesifieke transaksies

Voorbereiding van gedetailleerde, regsgeprivilegeerde belastingmenings

4-rectangles

Valutabeheer

Voorbereiding van valutabeheer aansoeke aan die Reserwebank

001-checked-1

Belastingopgawes

Voorbereiding en indiening van jaarlikse, voorlopige en dividend belastingopgawes vir individue, trusts, maatskappye en beslote korporasies.

legal-hammer (1)

Skikking

Betrokke in skikkings met die SAID

comments

Internasionale belasting

Identifisering van internasionale belastinggevolge vir oor-grens transaksies

4-rectangles

Families

Herstrukturering van familiebelange

001-checked-1

Transaksie verwante belastingnakoming

Voorbereiding van die nodige belasting dokumentasie om te verseker dat Suid-Afrikaanse belastingreg op u transaksies nagekom word.

This post is also available in: English

Hop oor na die nutsbalk