Onkostes vir boere – lei dit tot ‘n belasting aftrekking?

Dit is algemene praktyk vir boere om uitgawes aan te gaan ten opsigte van die oprigting van verskeie wonings op hulle plaas perseel. Tipies word die tipe onroerende eiendomme opgerig as fasiliteite waarin gaste sou kon oornag, wat veral die geval is waar jagters of safari gaste die plaas besoek.

In die alternatief, gaan boere gereeld die onkostes vir die oprigting van wonings vir hul plaaswerkers. Die groot vraag ten opsigte van die onkostes is of hulle vir die boer, tot ‘n belasting aftrekking sou lei? In deel een van twee, bespreek ons spesifiek die aftrekking ten opsigte van akkommodasie wat opgerig word vir die gebruik van gaste wat die plaas besoek.

Om die aftrekking te kan benut wat verband hou met oprigting van akkommodasie vir gaste wat die plaas besoek, sal die onkostes binne die raamwerk van artikel 13bis moet val. Die aftrekking in terme van daai artikel sal alleenlik beskikbaar wees indien dit kan bewys word dat daai handelsaktiwiteite in die hoedanig as hotelhouer verskaf word.

Om as hotelhouer te kwalifiseer moet die boer, beide oornag akkommodasie asook etes aan die besoekers verskaf. Sou die aktiwiteite dan sodanig kwalifiseer, sal ‘n persentasie van die onkostes aangegaan ten opsigte van die oprigting van die akkommodasie, op ‘n jaarlikse basis aftrekbaar wees.

Skip to toolbar