Tarief Kaart

Tariefkaart

Ons fooie is gebaseer op die mate van vaardigheid en verantwoordelikheid en die tyd wat ons direkteure en ander werknemers en / of agente aan u sake spandeer. Ons fooie vir professionele dienste gelewer en enige addisionele kostes en uitgawes waarvoor ons afsonderlik faktureer, plus Belasting op Toegevoegde Waarde (“BTW”) word van tyd tot tyd ooreengekom, en word vanaf die eerste konsultasie gehef.

Tensy anders ooreengekom, word ons gelde gekwoteer en gehef op grond van die tyd wat spandeer word aan ‘n opdrag en die uurlikse tariewe van individue soos volg:

Konsultant

R900 / uur
 • Koste vanaf die eerste vergadering, tensy anders ooreengekom
 • BTW Uitgesluit

DIREKTEUR

R3 000 / uur
 • Koste vanaf die eerste vergadering, tensy anders ooreengekom
 • BTW Uitgesluit

Die tyd wat spandeer word aan dienste deur verskillende werknemersvlak en / of agente, word bepaal deur die kompleksiteit en vaardigheid verbonde aan die lewering van ‘n premium diens aan u.

Belastingvoldoeningstariewe

Individuele

Jaarlikse belastingopgawe
R1 500
 • Sluit slegs samestelling en indiening in by e-filing
 • Enige advies / sorteer / berekeninge wat deel van die indiening is, sal teen R1500 / uur gefaktureer word
 • BTW Uitgesluit

Voorlopige Belastingopgawe

R500 / opgawe
 • Sluit slegs samestelling en indiening in by e-filing
 • Enige advies / sorteer / berekeninge wat deel van die indiening is, sal teen R1500 / uur gefaktureer word
 • 2/3 keer per jaar
 • BTW Uitgesluit

Maatskappye en trusts

Jaarlikse belastingopgawe
R2 500
 • Sluit slegs samestelling en indiening in by e-filing
 • Enige advies / sorteer / berekeninge wat deel van die indiening is, sal teen R1500 / uur gefaktureer word
 • BTW Uitgesluit
Hop oor na die nutsbalk