Die gesigte agter die firma

ontmoet die span

"Die beste wyse om sukses te behaal om die beste oplossing te vind, is om net nog eenkeer te probeer."

Doktor in Regte, MCom (Tax), CA (SA), Advokaat van die Hoë Hof van Suid-Afrika, SAID Belastingpraktisyn

BRek, LLB, HonsBCompt, MAcc, Advokaat van die Hoë Hof van Suid-Afrika, SAID Belastingpraktisyn

BRek, LLB, Advokaat van die Hoë Hof van Suid-Afrika, SAID Belastingpraktisyn

Megan Japhtes

Internasionale Belastings Bestuurder

BRek, LLB, BCom Hons in Belasting, Advokaat van die Hoë Hof van Suid-Afrika, SARS Belastingpraktisyn

Juanita vd Merwe

BELASTING NAKOMING BESTUURDER

MCom (Belasting), HDip in belastingprosesreg, BCom Hons in Belasting, SARS Belastingpraktisyn

Bobby Wessels

Konsultant

BRek, LLB

Direkteur

DR ALBERTUS Marais

Nadat hy die graad BRek.LLB aan die Universiteit van Stellenbosch behaal het, het Albertus sy nagraadse studies aan die Universiteite van Kaapstad en Pretoria voortgesit, waarna hy by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan aangesluit het.  Hy is daarna aangestel by die Wiese familie se Titan Groep as hoof van belasting, waarna hy die AJM belastingkonsultasiepraktyk gestig het. Gedurende hierdie tydperk het hy ook ervaring opgedoen as genoteerde maatskappy onafhanklike direkteur.

Albertus hou die Doktor in Regte kwalifikasie, is ‘n geoktrooieerde rekenmeester en ‘n Advokaat aan die Hoë Hof van Suid-Afrika.

As ‘n belastingkonsultant ag hy dit belangrik om akademies betrokke te bly en in navolging hiervan publiseer Albertus gereeld artikels in ‘n verskeidenheid vaktydskrifte. Hy doseer by die Universiteit van Stellenbosch se MRek (Belasting) kursus in korporatiewe strukture en belastingvermyding terwyl hy ook tesisse nasien vir die Universiteit van Kaapstad. Albertus was die stigtingsvoorsitter van die “Young IFA Network” in Suid-Afrika, ‘n rol waarvan hy onlangs afstand gedoen het en hy dien nou as gekose lid van IFA Suid-Afrika.  Hy tree ook op as ‘n nasiener vir die De Jure en Stellenbosch Regstydskrif publikasies en is die tesourier van die SA Kinderhuis.

DIREKTEUR

Pieter Janse van Rensburg

Pieter het die BRek.LLB graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.  Sy nagraadse kwalifikasies sluit in ‘n HonsBCompt van die Universiteit van Suid-Afrika en die MRek (Belasting) graad van die Universiteit van Stellenbosch.  Hy het sy klerkskap voltooi en gekwalifiseer as ‘n geoktrooieerde rekenmeester by PwC, en het vir ‘n aantal jare aangebly by dié praktyk as ‘n ouditbestuurder, waarna hy aangesluit het by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan in Kaapstad.  Hy is ook ‘n toegelate Advokaat aan die Hoë Hof van Suid-Afrika.

Ná openbare praktisyn, was Pieter in besigheid in die plaaslike afdelings van die Oostenryk-gebaseerde Red Bull en die Italiaanse Campari Groep, waar hy ‘n kernrol vertolk het in verslaggewing, oordrag prysvasstelling en finansiële bestuur.  Pieter is ‘n lid van die Instituut van Direkteure van Suider Afrika, wat fokus op korporatiewe bestuur en die ontwikkeling van nie-uitvoerende direkteure en hy dra die titel Gesertifiseerde Direkteur.

Pieter dien tans op die raad van SAIT en tree op as maatskappysekretaris van die gelyste entiteit, Tradehold Limited.

Direkteur

De Wet De villiers

De Wet het die BRek.LLB graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.  Hy het in 2011 by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan aangesluit as belastingkonsultant, waartydens hy belastingadvies aan verskeie plaaslike en multinasionale groepe verleen het, insluitende advies oor groepherstrukturerings, samesmeltings en oornames, kapitaalwinsbelasting en aandeleopsieskemas. Hy is ook ‘n toegelate Advokaat aan die Hoë Hof van Suid-Afrika.

De Wet het in 2014 aangesluit by Imperial Logistics om hul kommersiële- en regsspan te lei, met sy hoof fokusareas synde samesmeltings en oornames in Afrika. Gedurende sy tyd by Imperial Logistics was hy verantwoordelik vir die totstandkoming van die sentrale regsdepartement en maatskappy sekretariële funksie vir die groep se bedryf in Afrika.  Gedurende 2018, in vennootskap met Exigent, wen hy die Innovasie Toekenning by die “African Legal Awards”.

Tans fokus De Wet op groepherstrukturerings asook samesmeltings en oornames en het ‘n aktiewe belangstelling in regstegnologie en innovasie

Internasionale BelastingsBestuurder

MEGAN JAPHTES

Megan het die BRek.LLB graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. In 2012 het Megan haar twee jaar internskap by PwC se belastingakademie begin, en na die suksesvolle voltooiing daarvan, het sy aangesluit as belastingkonsultant by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan in Kaapstad.  Gedurende hierdie tyd het Megan inkomstebelastingnakomingadvies en konsultasiedienste verskaf aan plaaslike en internasionale korporatiewe kliënte binne die finansiële dienste, media en vermaaklikheidsindustrieë.  Sy het ook gehelp met opstel en registrasie van openbare weldaadsorganisasies. Intussen het sy ook haar nagraadse studies aan die Universiteit van Kaapstad voorgesit waar sy later die BCom Honneurs in Belasting behaal het.

Gedurende 2017 het Megan aangesluit by British American Tobacco Suid-Afrika se belastingspan as assistent korporatiewe finasiële bestuurder.  Sy was hoofsaaklik verantwoordelik vir korporatiewe belastingnakoming en rapportering van al die Suid-Afrikaanse groep se entiteite, terwyl sy op hoogte gebly het van belastingwetgewing en die verskeie besigheidseenhede dienooreenkomstig geadviseer het.

Megan is ‘n toegelate Advokaat aan die Hoë Hof van Suid-Afrika en fokus tans om internasionale belasting konsultasie dienste te verskaf, die hantering van dispute en die hantering van algemene korrespondensie met die SAID. Sy is ook tans besig met haar Meestersgraad in Internasionale Belasting aan die Universiteit van Kaapstad.

BELASTING NAKOMING BESTUURDER

Juanita van der merwe

Juanita het die BCom Honneursgraad in Belasting aan die Universiteit van Kaapstad behaal.  Sy het ook ‘n gevorderde sertifikaat in belasting aan die Universiteit van Suid-Afrika voltooi en die gevorderde HDip in belasting prosesreg aan die Internasionale Instituut vir Belasting en Finansies.  Juanita het gedurende 2017 haar nagraadse studies by die Universiteit van Kaapstad voortgesit waar sy die MCom-graad in belasting verwerf het.

In 2007 het Juanita by PwC se belastingnakoming span aangesluit as assistent belastingnakomingsbestuurder en het ook hulp verleen aan die ander PwC kantore.  Gedurende hierdie tyd het sy inkomstebelastingnakomingsdienste aan individue, trusts en korporatiewe kliënte in verskeie industrieë gelewer.  Sy het in-diepte ervaring in belastingadministrasie en as belastingpraktisyn het sy sterk werksverhoudinge met die verskeie Suid-Afrikaanse Inkomstedienskantore gekweek.  Gedurende 2015 het Juanita by die Wiese-familie se Titan-groep aangesluit as die belastingnakomingsbestuurder en was hoofsaaklik verantwoordelik vir al die inkomstebelastingnakomingsvereistes van alle Suid-Afrikaanse groepentiteite.

Tans fokus Juanita om inkomstebelastingnakomingsdienste te verskaf aan die verskeie kliënte van AJM en om te verseker dat hul wetlike belastingnakomingsverpligtinge tydig en noukeurig nagekom word.

Konsultant

Bobby Wessels

Deoran Wessels, of beter bekend as Bobby, het in 2019 die graad BRek.LLB aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. Bobby studeer tans aan ‘n diploma in rekeningkunde deur UNISA en sal sy nagraadse studies vanaf 2021 voortsit.  Sy fokus is tans op korporatiewe inkomstebelasting en BTW.

Tydens sy tyd op Universiteit was Bobby verkies tot President van die Helderberg koshuis, Voorsitter van die Prim Komitee en het ‘n ex officio posisie beklee op die Studenteraad. 

Hop oor na die nutsbalk