AJM se dienste

Wat ons jou kan bied

AJM is ‘n firma van spesialis belastingpraktisyns wat ‘n wye spektrum plaaslike en internasionale belastingverwante dienste lewer. Ons spesialiteitsareas sluit inkomstebelasting, BTW, boedelbelasting en belastingadministrasie in. Ons help ook met voldoening aan belasting verwante nakomingsvereistes wat insluit belastingregistrasies, voorbereiding en indiening van jaarlikse en voorlopige belastingopgawes.

Die toenemende kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse belastinglandskap het oor tyd die vereiste vir só ‘n spesialiteitsbenadering genoodsaak, en teen dié agtergrond bied AJM aan sy kliënte praktiese oplossings om hulle kommersiële doelwitte te bereik.

Dispuut-resolusie

AJM beskik oor ‘n uitstekende rekord van die suksesvolle hantering van belastingdispute namens ons kliënte en hul prokureurs of ouditeure in die Belastingraad en Belastinghof.

Menings

As geregistreerde belastingpraktisyns met ‘n verskeidenheid akademiese en professionele kwalifikasies, is AJM die aangewese firma om menings uit te reik rakende die belastinggevolge van geïdentifiseerde transaksies.

Strukturering

Ons span se kundigheid sluit herstrukturerings in wat verseker dat bestaande kommersiële- en familiestrukture op ‘n verantwoordelike dog belastingeffektiewe wyse herstruktureer kan word.

Belasting-nakoming

Ons help ook met voldoening aan belastingverwante nakomingsvereistes wat insluit belastingregistrasies, voorbereiding en indiening van jaarlikse en voorlopige belastingopgawes.

Dag-tot-dag

legal-hammer (1)

Registrasie van geskille

Voorbereiding en indiening van besware en appèlle

comments

Algemeen

Adviseer oor die belastinggevolge van geïdentifiseerde transaksies

4-rectangles

GROEPHERSTRUKTURERINGS

Voorstel van belastingeffektiewe oplossings vir bestaande familie- of korporatiewe strukture

001-checked-1

Algemeen

Help met belastingregistrasies, opdatering van geregistreerde besonderhede en verwante nakomingsvereistes.

BELASTINGLITIGASIE

Bring prosedurele aansoeke by die Belastinghof

Spesifieke transaksies

Voorbereiding van gedetailleerde, regsgepriviligeerde belastingmenings

Valutabeheer

Voorbereiding van valutabeheeraansoeke aan die Reserwebank

Belastingopgawes

Voorbereiding en indiening van jaarlikse, voorlopige en dividend belastingopgawes vir individue, trusts, maatskappye en beslote korporasies.

Skikking

Betrokke in skikkings met die SAID

Internasionale belasting

Identifisering van internasionale belastinggevolge vir oorgrens transaksies

Families

Herstrukturering van familiebelange

Transaksie verwante belastingnakoming

Voorbereiding van die nodige belasting dokumentasie om te verseker dat Suid-Afrikaanse belastingreg op u transaksies nagekom word.

Hop oor na die nutsbalk