Wil jy meer weet?

'n Paar woorde oor die span

Direkteur

ALBERTUS Marais

Nadat hy die graad BRek.LLB aan die Universiteit van Stellenbosch behaal het, het Albertus sy na-graadse studies aan die Universiteit van Kaapstad voortgesit, waarna hy by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan aangesluit het as ‘n gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeester.  Hy is daarna aangestel by die Wiese familie se Titan Groep as hoof van belasting vir 4 jaar, waarna hy AJM gestig het.  Albertus is ook direkteur van die genoteerde maatskappy TransHex Groep Beperk.

Albertus het ‘n gevorderde sertifikaat in belasting (cum laude) voltooi aan die Universiteit van Pretoria asook die MCom (Belasting) aan die Universiteit van Kaapstad.  Hy is ‘n toegelate Advokaat aan die Hooggeregshof van Suid-Afrika en ‘n kandidaat vir ‘n Doktorsgraad in Regte aan die Universiteit van Stellenbosch. 

As ‘n belastingkonsultant ag hy dit belangrik om akademies betrokke te bly en in navolging hiervan publiseer Albertus gereeld artikels in ‘n verskeidenheid vaktydskrifte. 

Hy is ook ‘n deeltydse lektor by die Universiteit van Stellenbosch se MRek (Belasting) kursus in korporatiewe strukture en belastingvermyding terwyl hy ook tesisse nasien vir die Universiteit van Kaapstad.  Albertus is die stigtingsvoorsitter van die “Young IFA Network” in Suid-Afrika, ‘n rol wat hy beklee binne die “Internasional Fiscal Assosiation” (IFA).  Hy tree ook op as ‘n nasiener vir die De Jure en Stellenbosch Law Review publikasies.

Assosiaat Direkteur

Pieter Janse van Rensburg

Pieter het die BRek.LLB graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.  Sy nagraadse kwalifikasies sluit in ‘n HonsBCompt van die Universiteit van Suid-Afrika en die MRek (Belasting) graad van die Universiteit van Stellenbosch.  Hy het sy klerkskap voltooi en gekwalifiseer as ‘n geoktrooieerde rekenmeester by PwC, en het vir ‘n aantal jare aangebly by dié praktyk as ‘n ouditbestuurder, waarna hy aangesluit het by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan in Kaapstad.

Ná openbare praktisyn, was Pieter in besigheid in the plaaslike afdelings van die Oostenryk-gebaseerde Red Bull en die Italiaanse Campari Groep, waar hy ‘n kernrol vertolk het in verslaggewing, oordrag prysvasstelling en finansiële bestuur.  Pieter is ‘n lid van die Instituut van Direkteure van Suider Afrika, wat fokus op korporatiewe bestuur en die ontwikkeling van nie-uitvoerende direkteure en hy dra die titel Gesertifiseerde Direkteur.

Assosiaat

Eljoana Steenkamp

Eljoana het aan die Universiteit van Stellenbosch gegradueer met ‘n BCom (Regte (LLB) graad.  Sy het daarna aangesluit by die Korporatiewe Internationale Belastingspan van PwC.  As ‘n bestuurder binne die span het sy breedvoerige ondervinding opgedoen in finansiële dienste (insluitend lang termyn en kort termyn versekering), hernubare energie en gedrukte media industrieë.

Eljoane fokus tans op belastingnakomingsdienste, hantering van dispute en algemene korrespondensie met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sowel as verskaffing van advies met betrekking tot strukturering aan plaaslike en internasionale beleggers.  Sy help ook gereeld met die opstel en registrasie van nie-winsgewende organisasies vir doeleindes om belastingvrystelling te verkry.

This post is also available in: English

Hop oor na die nutsbalk