Wil jy meer weet?

'n Paar woorde oor die span

Direkteur

DR ALBERTUS Marais

Nadat hy die graad BRek.LLB aan die Universiteit van Stellenbosch behaal het, het Albertus sy na-graadse studies aan die Universiteit van Kaapstad voortgesit, waarna hy by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan aangesluit het as ‘n gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeester.  Hy is daarna aangestel by die Wiese familie se Titan Groep as hoof van belasting vir 4 jaar, waarna hy AJM gestig het.  Albertus is ook direkteur van die genoteerde maatskappy TransHex Groep Beperk.

Albertus het ‘n gevorderde sertifikaat in belasting (cum laude) voltooi aan die Universiteit van Pretoria, hou ‘n MCom (Belasting) aan die Universiteit van Kaapstad asook die LLD graad van die Universiteit van Stellenbosch.  Hy is ook ‘n toegelate Advokaat aan die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

As ‘n belastingkonsultant ag hy dit belangrik om akademies betrokke te bly en in navolging hiervan publiseer Albertus gereeld artikels in ‘n verskeidenheid vaktydskrifte. 

Hy is ook ‘n deeltydse lektor by die Universiteit van Stellenbosch se MRek (Belasting) kursus in korporatiewe strukture en belastingvermyding terwyl hy ook tesisse nasien vir die Universiteit van Kaapstad.  Albertus is die stigtingsvoorsitter van die “Young IFA Network” in Suid-Afrika, ‘n rol wat hy beklee binne die “Internasional Fiscal Assosiation” (IFA).  Hy tree ook op as ‘n nasiener vir die De Jure en Stellenbosch Law Review publikasies.

Assosiaat Direkteur

Pieter Janse van Rensburg

Pieter het die BRek.LLB graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.  Sy nagraadse kwalifikasies sluit in ‘n HonsBCompt van die Universiteit van Suid-Afrika en die MRek (Belasting) graad van die Universiteit van Stellenbosch.  Hy het sy klerkskap voltooi en gekwalifiseer as ‘n geoktrooieerde rekenmeester by PwC, en het vir ‘n aantal jare aangebly by dié praktyk as ‘n ouditbestuurder, waarna hy aangesluit het by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan in Kaapstad.

Ná openbare praktisyn, was Pieter in besigheid in die plaaslike afdelings van die Oostenryk-gebaseerde Red Bull en die Italiaanse Campari Groep, waar hy ‘n kernrol vertolk het in verslaggewing, oordrag prysvasstelling en finansiële bestuur.  Pieter is ‘n lid van die Instituut van Direkteure van Suider Afrika, wat fokus op korporatiewe bestuur en die ontwikkeling van nie-uitvoerende direkteure en hy dra die titel Gesertifiseerde Direkteur.

ASSOSIAAT DIREKTEUR​

De Wet De Villiers

De Wet het die BRek.LLB graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.  Hy het in 2011 by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan aangesluit as belastingkonsultant, waartydens hy belasting advies aan verskeie plaaslike en multinasionale groepe verleen het, insluitende advies oor groepherstrukturerings, samesmeltings en oornames, kapitaalwinsbelasting en aandeleopsieskemas.

De Wet het in 2014 aangesluit by Imperial Logistics om hul kommersiële- en regsspan te lei, met sy hoof fokusareas synde samesmeltings en oornames in Afrika. Gedurende sy tyd by Imperial Logistics was hy verantwoordelik vir die totstandkoming van die sentrale regsdepartement en maatskappy sekretariële funksie vir die groep se bedryf in Afrika.  Gedurende 2018, in vennootskap met Exigent, wen hy die Innovasie Toekenning by die “African Legal Awards”.

Tans fokus De Wet op groepherstrukturerings asook samesmeltings en oornames en het ‘n aktiewe belangstelling in regstegnologie en innovasie

Bestuurder

Megan Japhtes

Megan het die BRek.LLB graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. In 2012 het Megan haar twee jaar internskap by PwC se belastingakademie begin, en na die suksesvolle voltooiing daarvan, het sy aangesluit as belastingkonsultant by PwC se korporatiewe en internasionale belastingspan in Kaapstad.  Gedurende hierdie tyd het Megan inkomstebelastingnakomingadvies en konsultasiedienste verskaf aan plaaslike en internasionale korporatiewe kliënte binne die finansiële dienste, media en vermaaklikheidsindustrieë.  Sy het ook gehelp met opstel en registrasie van openbare weldaadsorganisasies. Intussen het sy ook haar nagraadse studies aan die Universiteit van Kaapstad voorgesit waar sy later die BCom Honneurs in Belasting behaal het.

Gedurende 2017 het Megan aangesluit by British American Tobacco Suid-Afrika se belastingspan as assistent korporatiewe finasiële bestuurder.  Sy was hoofsaaklik verantwoordelik vir korporatiewe belastingnakoming en rapportering van al die Suid-Afrikaanse groep se entiteite, terwyl sy op hoogte gebly het van belastingwetgewing en die verskeie besigheidseenhede dienooreenkomstig geadviseer het.

Tans fokus Megan om inkomstebelastingnakoming- en konsultasie dienste te verskaf, hantering van dispute en algemene korrespondensie met die SAID.

Konsultant

Luyanda Mfeka

Luyanda het die BCom graad aan die Universiteit van Kaapstad behaal. In 2017 sluit Luyanda by Investec Privaatbank aan as ‘n privaat bankier in die kommersiële en industriële span. Gedurende haar tyd by Investec was sy verantwoordelik vir die verhoudingsbestuur van nuwe kliënte. Sy het ook hoë waarde krediettransaksies fasiliteer.

Luyanda het gedurende 2016 haar nagraadse studies aan die Universiteit van Kaapstad voortgesit waar sy die BCom Honneurs graad verwerf het. Luyanda is tans besig met haar Meestersgraad in Suid-Afrikaanse belastingwetgewing aan die Universiteit van Kaapstad.

This post is also available in: English

Hop oor na die nutsbalk